Perruche de Pennant

Perruche pennant1

Perruche pennant1

Perruche de pennant portrait

Perruche pennant2

Perruche pennant2

Perruche de pennant perché sur fine branche

Perruche pennant3

Perruche pennant3

Perruche de pennant au sol, herbes

Perruche pennant4

Perruche pennant4

Perruche de pennant au sol, feuilles

Perruche pennant5

Perruche pennant5

Jeune perruche de pennant