Nyala

Nyala 1

Nyala 1

Nyala mâle debout devant un point d'eau

Nyala 2

Nyala 2

Nyala mâle se baladant dans la végétation

Nyala 3

Nyala 3

Jeune nyala debout dans un pré

Nyala 4

Nyala 4

Nyala femelle protégeant son jeune entrain de boire

Nyala 5.1

Nyala 5.1

Nyala mâle et femelle debout dans la végétation